slide
síť

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů
S osobními údaji zákazníků je nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky (Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Zákazník odesláním poptávky nebo uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího - OIG Power s.r.o. (dále jen "Společnost"), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje lze kdykoliv na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze. Zákazník a kupující mají právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí montážní společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy a zajištění instalace či dodávky zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření společností a externími montážními společnostmi archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze jmenovaným subjektům.

Zasílání newsletteru emailem
Zadáním své emailové adresy potvrzuji, že souhlasím se zasíláním informací o novinkách a akcích. Od zasílání informací na poskytnutý email se lze kdykoli odhlásit prostřednictvím newsletteru, který obsahuje odkaz pro přímé odhlášení této služby. Emailová adresa bude sloužit výhradně k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě poskytnuta třetí straně.


Top

Email zadaný ve špatném formátu

Skrýt Špatné heslo

Zapomenuté heslo?

Zapomenuté heslo? Prosím zadejte Vás email a obdržíte link pro vytvoření nového.

Špatný email

Zpátky na přihlášení

Zavřít